Skolens klasser

I Dalgaardens døgninstitution og specialskole er der i hver klasse 3-6 elever, en lærer og en skolepædagog. De er sammen i klassen det meste af ugen. Alle klasser har et fællesrum og et eller to mindre rum, hvor der er arbejdsro. Der er computere med internetadgang i alle klasser.

En god start

Alle elever starter i en beskyttet modtageklasse, hvor vi lærer dem at kende, både menneskeligt og fagligt. Her finder vi ud af, hvordan vi bedst kan undervise dem, og de lærer skolen og dens regler at kende. Vi starter ofte med de fag, eleven er god til, og bevæger os senere over i de sværere fag.

Skolens fag

De fleste timer foregår i klassen sammen med de faste voksne, og der undervises i de fleste af folkeskolens fag. Men der er også ‘modultimer’, hvor vi arbejder i endnu mindre grupper for at koncentrere os om et bestemt emne. Det kan for eksempel være stavning, engelsk eller et orienteringsemne. Det kan også være natur og teknik, musik, sløjd eller formning.

Omskolen

Enskoledag

Erhvervs-praktik