Vi mødes tit med forældre

Vores socialrådgiver invitere det enkelte barns forældre til samtale på Behandlingshjemmet for børn og unge Dalgaarden ved behov. Målet er at udveksle erfaringer og drøfte, hvordan det går hjemme og på Dalgaarden. Det har vist sig at være en nyttig måde at støtte barnet udvikling  på.

Støttende samtaler med forældre

Indimellem har nogle forældre behov for at tale om deres egen situation. Forældre med det behov har mulighed for at lave aftaler om et tættere forløb i en periode. Det kan være et individuelt forløb, parsamtaler eller familiesamtaler, eventuelt med bedsteforældre eller andre som deltagere.

Forældregruppe

Nogle forældre bliver inviteret til at deltage i en forældregruppe. Her taler vi ofte om forældrenes oplevelser i forbindelse med at deres børn er blevet henvist og indskrevet på behandlingshjemmet for børn og unge Dalgaarden.

Forældre-samarbejde

Inddragelse og samarbejde

Faste møder om barn og forløb