Samarbejdsmøder

Forældrene har den største viden om deres barn. De kan fortælle, om hvordan barnets udvikling har været. før barnet flyttede på bostedet for unge Dalgaarden. Men forældrene er også vigtige sparringspartene i forhold til om den udvikling, der sker på Dalgaarden, kan overføres til hjemmet. Derfor er forældrene løbende med til møder, hvor de beskriver og vurderer barnets udvikling. I de fleste tilfælde er barnet også med til disse møder.

Opstartsmøde

Det er forældre, myndighed og kontaktpædagog, der aftaler målene for opholdet på Behandlingshjemmet Dalgaarden. Målene bliver uddybet på et opstartsmøde i begyndelsen af anbringelsen. Ved mødet deltager barnet selv, barnets forældre, familiens sagsbehandler og kontaktpædagog, samt andre i netværket der kender barnet og familien godt. På mødet taler vi om barnets ressourcer, målet med anbringelsen og hvordan vi håber at samarbejdet kan blive.

Konference

En gang om året er der konference på barnet. Her deltager barnet, forældrene, kontaktpædagog, klasselærer og skolepædagog.  Det er en samtale med barnet omkring hvordan det er at bo på Dalgaarden, hvilke ressourcer vi ser og hvilke udviklingspunkter der skal arbejdes med fremadrettet.

Opfølgningsmøde

Hvert halve år er der opfølgningmøde, hvor forældre, kontaktpædagog, sagsbehandler snakker sammen. Der følges op på om, vi har nået målene i handleplanen fra sidst og der sættes nye mål.

Skole-hjem samarbejde

Udover skolens informationer ved opfølgningsmøderne er der en årlig samtale på skolen. Til samtalen viser klasselærer og skolepædagog de ting frem, som barnet har lavet, og de fortæller om barnets individuelle elevplan.

Forældre-samarbejde

Inddragelse og samarbejde

Samtaleforløb og terapi