Personalet i husene

Bostedet for unge Dalgaarden har et engageret, veluddannet, tværfagligt personale.
I hvert hus arbejder
8 pædagoger og et antal tilkalde vikarer

Kontakt os

Skolen

1 skoleleder, 9 lærere og 1 skolepædagog

Hovedbygningen

1 socialrådgivere, 1 regnskabsfører,
1 sekretær, 1 stedfortræder og 1 forstander

Dalgaardens ledelse:
Konstitueret Forstander Gitte Bach Jensen
Konstitueret Stedfortræder Frederik Glerup

Afdelingeleder Helene Friis

Teknisk personale

1 køkkenleder, 1 køkkenassistent, 1 pedel

Tilknytning

Dalgaarden har tilknyttet børne- og ungdomspsykiatrisk konsulent, samt en mindre gruppe vikarer.

Organisation

Dalgaarden er en selvejende institution med egen bestyrelse. Formand for denne er Knud Byskov. Dalgaarden har driftsoverenskomst med Århus Kommune og er en del af DFBU. I DFBU deltager vi i den løbende resultatdokumentation og efterlever Århus Kommunes tre værdier: Troværdighed, Respekt og Engagement.