Om husene

Mens børnene bor på  Behandlingshjemmet for børn og unge, Dalgaarden, bor de i ét af to adskilte huse – hus 1 eller hus 2. Der bor cirka 11 børn i hvert hus, og de har alle deres eget værelse. Der er et fælles opholdsrum i hvert hus og rundt om husene er der blandt andet en fodboldbane, en stor hoppepude, bane til beachvolley og en legeplads. Der er også en lille sportshal og værksteder.

En dag i husene

I husene starter dagen med vækning kl. ca. 7.30 og morgenmad indtil kl. 8.30, hvor børnene derefter går op i skolen. De, der skal i skole udenfor Dalgaarden skal starte lidt tidligere. Efter skolen kan der være lektielæsning eller tid til leg og aktiviteter. Efter aftensmad i huset kan man lege videre, spille spil eller være aktiv eller bare hygge. Ved sengetid kan børnene få afspænding, en historie eller en rar snak.

Stabilitet i hverdagen

Dagene på Behandlingshjemmet Dalgaarden har en ens rytme, så børnene kan overskue dagen og ved, hvad der skal ske, og hvad der forventes af dem. Vi møder børnene med omsorg og indlevelse. Samtidig fastholder vi rimelige krav. Dette er en forudsætning for, at børnene kan lære at begå sig blandt andre mennesker.

Nogen at snakke med

I husene tager vi os af både det enkelte barn og børnegruppen. Vi har “børnemøder”, hvor vi taler om f.eks. venskab, mobning og konfliktløsning – næsten altid med en positiv indfaldsvinkel. Vi er omhyggelige med at snakke med børnene om deres oplevelser, behov, følelser og selvopfattelse. Og vi er sammen med dem både i svære og i glade stunder.

Besøg

Forældre og søskende er altid velkomne til at komme på besøg. Vi hjælper også børnene med at arrangere besøg udenfor Dalgaarden.

Børn ogvoksne

Børnenes fællesskab

Aktiviteterog ture