Møder om dig

I den tid du bor på Behandlingshjemmet for børn og unge,  Dalgaarden, holder dine forældre og Dalgaardens voksne regelmæssigt møder. Til møderne snakker vi om, hvordan det går og hvordan du har det. Vi synes, at det er vigtigt, at du selv er med til møderne. Fordi du er den, der kender dig selv bedst, og det er jo dig og din familie, det hele handler om.

Henvisningsmøde

Inden du kommer herud, har du, dine forældre og socialforvaltningen været til det vi kalder et henvisningsmøde. Det er et møde, hvor det bliver besluttet, hvad det er bedst for dig at lære, mens du er her. Lige efter du er flyttet ind på bostedet for unge, Dalgaarden, samler vi dig og de mennesker, der kender dig godt. De skal hjælpe os med at lære dig at kende. Vi får dem blandt andet til at fortælle os om alt det, du er god til og om det, de kan lide hos dig.

Konference

En til to gange om året er der en “konference”. Her samles du, dine forældre, din kontaktpædagog, klasselærer og den, der snakker med dine forældre, for at finde ud af, om det går godt med de ting, du skal lære. Vi giver også hinanden gode idéer til, hvordan vi sammen kommer videre.

Dalgaardens   børn   

Kontakt med forældre

Praktiske informationer