Skolens elever

Næsten alle børn, der bor på bostedet for unge Dalgaarden, har haft en problemfyldt skolegang. Mange har oplevet skift og nederlag. På bostedet for unge har børnene tit svært ved at begå sig i klasserne, og skolen har haft svært ved at rumme dem. De fleste børn har faglige huller, og måske svært ved at lære eller koncentrere sig.

På Dalgaardens skole eller...?

Næsten alle børn, der bor på Dalgaarden, går også i skolen på DalgaardenDalgaardens skole drives efter folkeskolens bestemmelser om specialundervisning. Der er nogle, der kan klare at gå i en almindelig folkeskole, og de får den mulighed.

Individuel undervisning

Alle elever på bostedet for unge Dalgaarden har en personlig elevplan med faglige og sociale mål, og de bliver ofte individuelt undervist. Vi lægger stor vægt på, at der er sammenhæng mellem skolegang og hverdag i husene. Og både i skolen og i husene er forældre velkomne til at komme på besøg.

Formål

Det er vigtigt for os, at børnene bliver glade for at komme i skole. De skal tro på, at de kan lære noget og at voksne har lyst til at hjælpe dem. Vi arbejder ud fra det enkelte barns ressourcer, og det er vigtigt at barnet oplever succeser. Det er vort mål, at alle elever skal kunne tage afgangsprøve efter 9.klasse.

Værdiregelsæt

Antimobbestrategi

Skolens klasser og fag

Enskoledag

Erhvervs-praktik