Vi planlægger sammen

Vi planlægger samarbejdet om barnet sammen med forældrene, så det kan ske ud fra deres og deres barns behov. Nogle forældre har selv mål for forløbet og kan deltage meget. Andre forældre er måske selv i forløb andre steder eller har ikke så meget overskud til at deltage.

Ofte kontakt til forældre

På behandlingshjemmet for børn og unge, gør vi os umage for at orientere forældrene om, hvordan det går for børnene. Både det glædelige og det vanskelige. Kontaktpædagogen ringer regelmæssigt for at fortælle om hverdagen på Dalgaarden. Vi vil gerne inddrage forældrene så meget som muligt. For eksempel kan forældre deltage i aftensmaden, følge børnene til læge eller tandlæge, eller de kan gå med børnene ud og købe tøj.

Arrangementer

Dalgaarden har i løbet af året forskellige større arrangementer, hvor forældre, søskende og bedsteforældre bliver inviteret. Husene har ‘forældrecafeer’ med middagsmad og forskellige hyggelige eller underholdende arrangementer.

Forældre-samarbejde

Faste møder om barn og forløb

Samtaleforløb og terapi