Tilknytning til forældre

Børn hører følelsesmæssigt sammen med deres familier. Også selv om de i en periode bor et andet sted. Selv om vi på Behandlingshjemmet for børn og unge, Dalgaarden forsøger at imødekomme det enkelte barns behov, er den følelsesmæssige tilknytning til deres egen familie vigtigst. Det er den tilknytning, der bliver ved med at være afgørende for barnets udvikling.

Dalgaarden og familien

Dalgaarden lægger vi stor vægt på at have en god og tæt kontakt til børnenes forældre og søskende. Det betyder meget for børnene, at vi voksne på Dalgaarden og deres familie arbejder sammen. Børnene skal vide og føle, at vi respekterer og hjælper hinanden, så de undgår at komme i en loyalitetskonflikt.

Kontakt til forældre

Vi vil gerne at der et godt samarbejde med barnets forældre og netværk under anbringelsen. Dette gør vi meget ud af. Kontaktpædagogen aftaler faste tidspunkter, hvor forældre ringes op og hører om barnets uge. Forældre har også altid mulighed for at ringe, hvis der skal følges op på noget eller laves aftaler. Et godt forældresamarbejde understøtter barnet i et godt ophold på Dalgaarden.

Samvær med forældre

Behandlingshjemmet Dalgaarden er en døgninstitution og specialskole og er derfor altid åben. Nogle børn kan ikke komme hjem til deres forældre på weekend eller ferie. Men vi synes, det er vigtigt, at barnet bevarer en tæt kontakt til sin familie. Derfor kan der også arrangeres samvær på Dalgaarden.

FBU

FBU ForældreLANDSforeningen

FBU er en landsdækkende forening, som støtter forældre med børn,

som har behov for særlig støtte, f.eks. anbragte børn.

FBU har telefonrådgivning, rådgivning i brevkasse og afholder

kurser for forældre.

Læs mere på hjemmesiden www.fbu.dk

 

FBU ForældreStøtte i Herning

tilbyder rådgivning og støtte samt bisidning til forældre samt sociale og

netværksskabende aktiviteter.

Læs mere på hjemmesiden www.fbuforældrestøtte.dk

Inddragelse og samarbejde

Faste møder om barn og forløb

Samtaleforløb  og terapi