Om Dalgaarden

Bostedet for unge Dalgaarden er en selvejende institution oprettet i 1961 med midler fra Julemærkekomiteen. Vi har driftsoverenskomst med Århus Kommune og drives efter Servicelovens §66.
Se desuden på tilbudsportalen.

Dalgaardens børn har problemer

På behandlingshjemmet for børn og unge modtager vi børn mellem 5 og 12 år på indskrivningstidspunktet, med omfattende sociale, adfærds- og følelsesmæssige vanskeligheder. Nogle af børnene har udadrettede reaktionsmønstre, der giver sig udslag i:

Motorisk uro
Store vanskeligheder med at styre temperamentet
Lav frustrations-tærskel
Et højt konfliktniveau

Andre problemer

Nogle af børnene er mest præget af:

Indre uro
Angst
Tristhed
Tvangstanker.
Psykosomatiske problemer

Problemer med læring og selvværd

Nogle af de henviste børn har desuden lettere organisk betingede kognitive vanskeligheder og specifikke indlæringsvanskeligheder. Og næsten alle børnene har et meget lavt selvværd og negative opfattelser af sig selv.

Tæt kontakt til slægtninge

Vi ser det som et mål i sig selv, at barnet bevarer en tæt kontakt til sin familie og slægtninge, selvom de ikke bor hjemme. Vi bestræber os derfor på at inddrage og samarbejde med forældrene så meget i forløbet, som de magter.

Formålet med opholdet på Dalgaarden

Udgangspunktet for vores arbejde er de individuelle mål for børn og forældre, som er beskrevet i den handleplan forældre og forvaltning har formuleret sammen. Samtidig ligger det os meget på sinde, at give børnene et godt børneliv, mens de bor på Dalgaarden.

Menneskesyn ogidegrundlag

Links /Tilsynsrapporter