Børnenes fællesskab

Mange af de børn der kommer og bor på Behandlingshjemmet for børn og unge, Dalgaarden, har haft det svært med jævnaldrende. Nogle er blevet mobbet, andre har været ‘mobbere’. En del har følt sig udenfor i en længere periode, og de færreste har haft lange, gode venskaber. Men på bostedet for unge Dalgaarden tror vi på, at alle har brug for at være i et fællesskab.

Venskaber

En væsentlig del af vores arbejde går ud på at hjælpe børnene til at kunne begå sig blandt andre børn. Vi prøver at hjælpe dem til at finde nye måder at komme i kontakt med andre på – og til at løse konflikter på. Mange fra Dalgaarden får venner, og disse venskaber holder ofte efter børnene ikke bor på Dalgaarden mere.

Vort arbejde

Vi arbejder med børnenes sociale relationer på forskellige måder:

  • Ved at fastholde rimelige normer og omgangsformer
    gennem individuelle samtaler og handlinger.
  • Ved at arbejde processuelt med børnegruppen ud fra valgte emner
    i sammensætning af små hold og planlægning af aktiviteter/ture.
  • Ved at give dem gode fælles oplevelser.
  • Ved at støtte venskaber (også når de udvikles på tværs af husene).

Omhusene

Børn ogvoksne

Aktiviteterog ture