Børn og voksne

Vi lægger meget stor vægt på god kontakt mellem børn og voksne. For at opnå det, bruger Dalgaarden relationspædagogik. Det er vigtigt at alle børn føler, at de voksne har lyst til at være sammen med dem og at børnene føler sig set, hørt og forstået. Derfor tilbringer vi meget tid sammen med børnene og snakker meget med dem om både de gode følelser, men også de svære. Det er vigtigt, man både har fortrolighed, men at man også har det sjovt sammen og griner.

Indlevelse

Vi skaber en nærhed og tillid, der gør, at børnene kan udtrykke sig og udvikle sig følelsesmæssigt. Vi voksne er tydelige, så barnet ved, hvor det har os, og vi spørger meget til dem på en nysgerrig og ikke fordømmende måde. Det lærer børnene at kende og respektere deres egne behov og følelser. Gennem reflekterende samtaler med voksne og omsorgsfuld vejledning, får børnene med tiden, nemmere ved at leve sig ind i andre mennesker.

Kontaktpædagog

Alle børn på Dalgaarden har et kontaktteam omkring sig. En pædagog i kontaktteamet er ansvarlig for alle de praktiske ting omkring barnet. Pædagogen deltager også i barnets statusmøder. I de fleste tilfælde opstår der en særlig fortrolighed mellem pædagogerne i kontaktteamet og barnet, og det er ofte kontaktteamets pædagoger, der taler med barnet om de ting, der er svære for barnet.

Omhusene

Børnenes fællesskab

Aktiviteterog ture