Personalet

Dalgaarden har et engageret, veluddannet, tværfagligt personale.

Til i alt 32 børn er der:

I husene:

2 afdelingsledere og ca. 35 pædagoger

I skolen:

1 skoleleder, 10 lærere og 3 skolepædagoger

Til familiesamarbejdet:

1 psykolog og 2 socialrådgivere

Teknisk og administrativt personale:

1 regnskabsfører, 2 sekretærer, 1 køkkenleder, 5 køkken- og husassistenter, 1 pedel, 1 Pedelmedhjælper.

Dalgaardens ledelse:

Konstitueret forstander Gitte Bach Jensen

Konstitueret stedfortræder Frederik Glerup

Tilknytning:

Dalgaarden har tilknyttet børne- og ungdomspsykiatrisk konsulent, samt
en gruppe vikarer.

Organisation:

Dalgaarden er en selvejende institution med egen bestyrelse. Formand for denne er Søren Kjær. Dalgaarden har driftsoverenskomst med Århus Kommune og er en del af DFBU. I DFBU deltager vi i den løbende resultatdokumentation og efterlever Århus Kommunes tre værdier: Troværdighed, Respekt og Engagement.

Intranet

Brugernavn Adgangskode