Erhvervspraktik og vejledning

De ældste elever tilbydes erhvervspraktikker i 1-3 ugers forløb. Vi oplever, at det er en meget vigtig erfaring for dem at prøve at begå sig på almindelige arbejdspladser. Eleverne er tit usikre på praktikken inden de starter, derfor bliver forløbene forberedt grundigt sammen med dem. De får besøg, mens de er på praktikstedet. Nogle kommer i flere praktikforløb, og for de fleste er det både meget gode og succesrige oplevelser.

Nogle elever kommer også i en ’skolepraktik’ på en nærliggende folkeskole. Sådan et forløb bliver arrangeret sammen med elev og forældre. Formålet er at give eleven et realistisk indtryk af, hvor langt de er i forhold til et skift til en almindelig folkeskoleklasse.

Vejledning

Efter praktikforløbene arrangerer vi ofte en opfølgning. Opfølgningen er en vejledende samtale med elev og forældre om både uddannelses- og arbejdsmæssige ønsker. Eleverne kan også få vejledning og hjælp, hvis de ønsker et fritidsjob.

Vejledning, praktik og opfølgning munder altid ud i en individuel ’uddannelsesplan’. Det sker inden eleven afslutter 9. klasse på vores skole.

Intranet

Brugernavn Adgangskode