Skolens organisering

Børnene på Dalgaardens skole bliver undervist i små klasser. Klasserne består af 5-7 elever og 2 voksne – en lærer og en skolepædagog, som er sammen i klassen det meste af ugen. Alle klasser har både et fællesrum og et eller 2 mindre rum, hvor elever, der har særlig brug for ro kan arbejde. Der er computere med netadgang i alle klasser.

Alle elever starter in stamklasse opdelt efter deres alder i et beskyttet miljø i vores ’modtageklasse’. Her lærer vi dem at kende både som mennesker og fagligt. På den måde finder vi ud af, hvordan vi bedst kan undervise dem. Samtidig lærer de vores skole og dens regler at kende.

Modultimer

De fleste af skemaets timer foregår i elevernes stamklasse med de faste voksne. Udover det er der ’modultimer’ på skemaet, hvor eleverne sættes i meget små grupper. I modultimerne arbejder eleverne i koncentrerede forløb. Det kan f.eks. være et 6 ugers forløb i stavning, skriftlig engelsk eller et orienteringsemne. Der er også modultimer med kreative fag såsom natur og teknik, musik, sløjd og formning.

Intranet

Brugernavn Adgangskode