Skolen

Dalgaardens skole drives som en specialundervisningsskole efter folkeskolelovens bestemmelser. Skolen har driftsoverenskomst med Århus kommunale Skolevæsen, som også har tilsynet med undervisningen. Psykologbetjening af skolen kommer fra kommunens Videnscenter for rådgivning og specialpædagogik’.

Næsten alle Dalgaardens børn går i skole internt. Nogle af børnene går i en almindelig folkeskole, hvis de kan klare det.

Næsten alle de børn, der bor på Dalgaarden, har haft en problemfyldt skolegang. Skolelivet har været præget af mange skift og massive oplevelser af nederlag. Børnene har haft svært ved at begå sig i klasserne, og skolen har haft svært ved at rumme dem. De fleste af børnene har store faglige huller. Nogle har desuden specifikke indlærings- og koncentrationsvanskeligheder på organisk grundlag.

På Dalgaarden laver vi en ’individuel elevplan’ for alle elever, som angiver de faglige og sociale mål for undervisningen. Planen revideres hvert halve år, og den danner baggrund for den årlige revisitation til specialundervisning.

Alle elever har deres eget skema, og den overvejende del af undervisningen er individuel. Desuden lægger vi stor vægt på, at der er en tæt sammenhæng mellem børnenes hverdag i husene og deres skolegang.

Intranet

Brugernavn Adgangskode