Samtaleforløb og terapi

Dalgaardens psykolog eller en af socialrådgiverne inviterer hver 3.-4. uge de enkelte forældre til samtaler. Målet er sammen at udveksle erfaringer og drøfte, hvordan det går hjemme og på Dalgaarden. Det har vist sig at være nyttige måder at se nærmere på barnets måde at begå sig på.

Indimellem har nogle forældre selv behov for mere dybtgående samtaler. Det kan være om deres egen aktuelle situation eller om tidligere oplevelser. Forældre med et sådant behov, har mulighed for at lave aftaler med familiebehandleren om et tættere forløb i en periode. Det kan være et individuelt forløb, parsamtaler eller familiesamtaler. Ind i mellem giver det også mening at invitere andre – bedsteforældre eller en nær ven – med i samtalen.

Nogle forældre bliver inviteret til at deltage i en forældregruppe. Her er et af de tilbagevendende temaer forældrenes oplevelser i forbindelse med, at deres børn er blevet henvist og indskrevet på Dalgaarden.

Intranet

Brugernavn Adgangskode