Faste møder om barn og forløb

Forældrene har en vigtig viden om deres børn. De kan fortælle, om den udvikling, der sker på Dalgaarden, kan blive overført til hjemmet. Derfor er forældrene løbende med til at beskrive og vurdere børnenes udvikling. I de fleste tilfælde inddrager vi også børnene.

Henvisningsmøder

Forældre og forvaltning aftaler målene for opholdet, men de uddybes på et netværksorienteret ’henvisningsmøde’ i begyndelsen af anbringelsen. På mødet taler vi især om barnets ressourcer, og vi prøver at formidle centrale holdninger til samarbejde og forløb

Konsultationer

En til to gange om året er der en ’konsultation’. Her taler barn, forældre, kontaktpædagog, klasselærer, skolepædagog og familiebehandler sammen om, hvordan forløbet udvikler sig. Til mødet bliver der også udviklet idéer til nye måder at klare problemerne på.

Skole-hjem samarbejde

Udover skolens informationer ved konsultationerne, er der en årlig samtale på skolen. Klasselærer og skolepædagog viser børnenes materialer og arbejde frem for forældrene, og fortæller om deres barns individuelle ’elevplan’.

Opfølgningsmøde med forvaltningen

De to årlige handleplansopfølgninger i Socialforvaltningen bliver skriftligt forberedt af Dalgaarden. Herefter kan forældre og sagsbehandler sammen vurdere, om anbringelsen stadig giver mening, og om der sker den ønskede udvikling. Fra Dalgaarden deltager familiebehandleren i handleplansopfølgningerne.

Intranet

Brugernavn Adgangskode