Inddragelse og samarbejde

Samarbejdet planlægger vi sammen med de enkelte forældre, så det beror på deres og barnets behov. Nogle forældre er motiverede for at indgå tæt i forløbet. De kan selv have formulerede mål for forandringer – både for sig selv eller deres familier, mens børnene bor her. Andre forældre har mindre behov eller overskud til at deltage, eller er måske i forløb et andet sted.

Uanset forældrenes ressourcer og motivation er det vigtigt for os at inddrage dem så meget som muligt. Det kan være i både beslutninger eller praktiske opgaver i forhold til deres børn. Nogle følger f.eks. deres børn til læge eller tandlæge, eller de kan gå med dem ud at købe tøj.

Vi gør os umage for at orientere forældre løbende om deres børn. Både om det glædelige og det vanskelige. Kontaktpædagogen ringer regelmæssigt for at fortælle om hverdagen herude.

Dalgaarden har i løbet af året forskellige større arrangementer, hvor forældre, søskende og bedsteforældre bliver inviteret. Husene har ogå ’forældrecafeer’ med middagsmad og andre hyggelige eller underholdende programmer.

Intranet

Brugernavn Adgangskode