Forældresamarbejde

Børn og unge hører følelsesmæssigt sammen med deres familier, også selvom de i en periode har brug for at bo et andet sted. Forældrene er den vigtigste kontinuitet i børnenes liv før, under og efter et ophold udenfor hjemmet. Selv når de ikke magter at give dem den daglige omsorg eller nødvendigt støtte til børnenes udvikling.

Uanset hvordan vi på Dalgaarden forsøger at imødekomme børnenes behov, bliver den følelsesmæssige tilknytning til deres familier ved med at være afgørende for deres udvikling. Derfor lægger vi meget vægt på at få etableret en god, respektfuld kontakt til børnenes forældre. Vi oplever, at hvis børnene føler sig i en loyalitetskonflikt mellem deres forældre og os, giver det dem en uro. Det gør det vanskeligt for dem at få tillid til os og bruge os relevant.

Samtidig har en del af forældrene selv brug for støtte og omsorg i perioder. Vi forsøger så vidt muligt også at give forældrene støtte.

Weekends og ferier

Dalgaarden har altid åbent. Men for at bevare en tæt kontakt mellem børn og deres familier, mens de bor på Dalgaarden, er mange børn og unge hjemme på weekend og i en del af ferierne.

Intranet

Brugernavn Adgangskode