Børn og voksne

Relationen mellem børn og voksne er afgørende for barnets forløb på Dalgaarden. Alle børn skal have en mulighed for at føle sig set, hørt og forstået. De skal kunne mærke, at de voksne har lyst til at være sammen med dem og hjælpe dem med det, der er svært for dem.

Omsorgen fra os voksne er vigtig for, at der efterhånden bliver skabt en nærhed og tillid, som kan støtte barnets følelsesmæssige udvikling. Ligeså vigtigt er det, at vi voksne er tydelige som personer, så børnene ved, hvor de har dem. Vi giver os god tid til at snakke sammen på en nysgerrig, og ikke fordømmende facon. På den måde kommer børnene efterhånden til at kende og respektere deres egne behov og følelser.

Gennem reflekterende samtaler og omsorgsfuld vejledning, støtter vi børnenes evne til at leve sig ind i andre mennesker.
Og så er det at grine og have det sjovt, den bedste måde at skabe tillid og åbenhed på!

Kontaktpædagog

Alle børn har en kontaktpædagog, som er ansvarlig for de praktiske ting omkring barnet. Kontaktpersonen deltager i barnets ’konsultationer’, og har de fleste samtaler med barnets forældre.

Intranet

Brugernavn Adgangskode