Menneskesyn og idegrundlag

Dalgaarden har siden begyndelsen af ’90erne arbejdet ud fra et systemteoretisk grundlag. Det betyder at:

 • Vores forståelse af verdens beskaffenhed skabes i samtale med andre mennesker
  Det betyder, at vores forståelse af børn og forældre og af deres forhold og relationer skabes i samtaler med dem, med hinanden og med andre personer, der er involveret i børnenes udvikling. Sammen laver vi en ’historie’, som er bygget på de forskellige iagttagelser og refleksioner.

 • Vi går ud fra en relations- og kontekstbundet forståelse
  Vi forstår børns og forældres reaktioner i den kontekst, de udspilles i. Da vi er en vigtig del af deres kontekst, mens børnene bor her, kan deres reaktioner ikke forstås adskilt fra vores egne reaktioner og rammer og fra deres opfattelser af os.

 • I faglige refleksioner går vi ud fra, at ’sandheden’ er mangfoldig og subjektiv
  I samtaler er det nyttigt sammen at undersøge forskelle i iagttagelser og overvejelser, i stedet for at finde ud af, hvem der har ret.

 • Forståelser og meninger betyder meget for forandringer
  At ændre forståelse kan ændre en fastlåsning af en relationsbunden adfærd. Arbejdet med vores egne, børns og forældres forforståelser er vigtigt for at skabe forandringer.

 • Forandringer kan ikke påføres udefra. De skal give mening for den, de vedrører
  Det er vores opgave at koble os respektfuldt på det udgangspunkt og den forståelse, børn og forældre har. Der sker kun en udvikling, hvis koblingen lykkes, og ’forstyrrelsen’ er tilpas stor. Børn og forældre skal selv kunne se meningen i deres udviklingsbestræbelser.

 • Udgangspunktet i udviklingsforløbet er børns og forældres ressourcer
  Sproget skaber virkeligheden. Selvopfattelsen dannes i det ’italesatte’. Det er derfor vigtigt at fokusere på de reaktioner og kompetencer, der kan skabe et realistisk, positivt selvbillede. Samtale om vanskeligheder skal ske på en ikke-definerende måde.

Læs eventuelt mere i: En forskel, der gør en forskel. Reflekterende processer hos børn, forældre og personale på en døgninstitution af Marianne Egelund m.fl. (Reitzels Forlag. København 1997)

Intranet

Brugernavn Adgangskode