Dalgaarden

Dalgaarden er en selvejende institution oprettet i 1961 med midler fra Julemærkekomiteen. Vi har driftsoverenskomst med Århus Kommune og drives efter Servicelovens §66.
Se desuden på tilbudsportalen

Dalgaardens børn

Vi modtager børn og unge mellem 5 og 12 år på indskrivningstidspunktet, med omfattende sociale, adfærds- og følelsesmæssige vanskeligheder. Nogle af børnene har udadrettede reaktionsmønstre, der giver sig udslag i:

  • motorisk uro
  • store vanskeligheder med at styre temperamentet
  • lav frustrations-tærskel
  • et højt konfliktniveau

Andre er mest præget af:

  • indre uro
  • angst
  • tristhed
  • tvangstanker.
  • psykosomatiske problemer

Nogle af de henviste børn har desuden lettere organisk betingede kognitive vanskeligheder og specifikke indlæringsvanskeligheder. Og næsten alle børnene har et meget lavt selvværd og negative opfattelser af sig selv.

Formålet med opholdet på Dalgaarden

Udgangspunktet for vores arbejde er de individuelle mål for børn og forældre, som er beskrevet i den handleplan forældre og forvaltning har formuleret sammen. Samtidig ligger det os meget på sinde, at give børnene et godt børneliv, mens de bor på Dalgaarden.

Vi ser det som et mål i sig selv, at barnet bevarer en tæt kontakt til sin familie og slægtninge, selvom de ikke bor hjemme. Vi bestræber os derfor på at inddrage forældre så meget i forløbet, som de magter.

Intranet

Brugernavn Adgangskode