Personalet

Dalgaarden har et engageret, veluddannet, tværfagligt personale.

Til i alt 42 børn er der:

I husene:

2 afdelingsledere og ca. 35 pædagoger

I skolen:

1 skoleleder, 10 lærere og 3 skolepædagoger

Til familiesamarbejdet:

1 psykolog og 3 socialrådgivere

Teknisk og administrativt personale:

1 regnskabsfører, 2 sekretærer, 1 køkkenleder, 7 køkken- og husassistenter, 1 pedel

Dalgaardens ledelse:

Forstander Ingeborg Lysdal

Stedfortræder Lisbeth Frederiksmose

Tilknytning:

Dalgaarden har tilknyttet børne- og ungdomspsykiatrisk konsulent, samt
en mindre gruppe vikarer.

Forstander 
Ingeborg Lysdal
Forstander
Ingeborg Lysdal
Stedfortræder 
Lisbeth Frederiksmose
Stedfortræder
Lisbeth Frederiksmose

Intranet

Brugernavn Adgangskode