En skoledag

På almindelige hverdage bliver eleverne fulgt i skole kl. 8.30 Pædagogerne og lærerne arbejder tæt sammen. Det betyder, at læreren hurtigt bliver orienteret, hvis der er sket noget særligt siden sidste skoledag.

Alle børn går i en stamklasse opdelt efter alder.

I de fleste klasser starter dagen med, at de 5-7 elever samles om et fælles bord. Børn og voksne tager så en kort snak om, hvad eleverne har oplevet siden sidste skoledag sluttede. Dagens gang bliver også aftalt.

Bagefter går eleverne ud til deres egne borde, og går i gang med at arbejde fagligt ud fra deres individuelle skemaer. Nogle kan gå i gang selv. Andre har behov for, at der er en voksen ved siden af til at instruere, hjælpe og fastholde koncentrationen.

Dagens sidste time foregår for de fleste elevers vedkommende i stamklassen med de faste voksne. Men nogle elever kan også have musik eller kreative fag i denne time. En dag om ugen er der idræt eller svømning på dette tidspunkt.

Det meste af undervisningen er helt individuel, men gruppeundervisning forekommer også – f.eks. i modultimerne. Her er eleverne ofte sammensat, så de er på samme niveau i det emne, de arbejder med.

Intranet

Brugernavn Adgangskode