Skolens organisering

Børnene på Dalgaardens skole bliver undervist i små klasser. Klasserne består af 5-7 elever og 2 voksne – en lærer og en skolepædagog, som er sammen i klassen det meste af ugen. Alle klasser har både et fællesrum og et eller 2 mindre rum, hvor elever, der har særlig brug for ro kan arbejde. Der er computere med netadgang i alle klasser.

Eleverne har deres eget individuelle skema, som de og deres lærer laver sammen. Undervisningsmaterialet udvælges, så det passer bedst muligt til den enkelte elevs faglige niveau.

Modultimer

De fleste af skemaets timer foregår i elevernes stamklasse med de faste voksne. Udover det er der ’modultimer’ på skemaet, hvor eleverne sættes i meget små grupper. I modultimerne arbejder eleverne i koncentrerede forløb. Det kan f.eks. være et 6 ugers forløb i stavning, engelsk eller et orienteringsemne. Der er også modultimer med kreative fag såsom natur og teknik, musik, sløjd og formning.

Intranet

Brugernavn Adgangskode