Skolen

Næsten alle Dalgaardens børn går i vores interne skole. De enkelte børn, der kan klare at gå i en almindelig folkeskole, får mulighed for det.

De fleste af de børn, der bor på Dalgaarden, har haft en problemfyldt skolegang. Mange har oplevet skift og nederlag i forbindelse med skole. De har haft svært ved at begå sig i klasserne, enten fordi de har været urolige og har skabt konflikter omkring sig, eller fordi de har været ængstelige og usikre. Børnene har derfor ofte store faglige huller. Nogle har også særlige indlærings- og koncentrationsvanskeligheder.

Vores skole arbejder efter folkeskolelovens bestemmelser om specialundervisning. Alle elever har deres egen ’elevplan’ med faglige og sociale mål for undervisningen. Samtidig lægger vi stor vægt på, at der er en tæt sammenhæng mellem børnenes hverdag i husene og deres skolegang.

Hvis forældrene ønsker det, er de altid velkomne til at komme og være med en dag i skolen.

Formål

Det er meget vigtigt for os, at børnene kommer til at blive glade for at gå i skole. De skal opnå en tro på, at de kan lære noget, og at der er voksne, der har tid og lyst til at hjælpe dem.

I skolen bliver der både arbejdet med børnenes sociale problemer, med deres arbejdsmønstre og med deres faglige indlæring.

Skolen tager i vid udstrækning udgangspunkt i det enkelte barns ressourcer. Fordi det er vigtigt, at barnet oplever nogle succeser i sin skolegang. Vores mål er, at børnene bliver i stand til at gå til afgangsprøve efter 9. klasse.

Intranet

Brugernavn Adgangskode