Faste møder om barn og forløb

I den tid børnene bor på Dalgaarden er der forskellige faste møder, hvor forældrene er med til at beskrive og vurdere børnenes udvikling. I de fleste tilfælde er børnene også med.

Henvisningsmøder

Det er forældrene og forvaltningen, som aftaler målene for opholdet på Dalgaarden. Målene bliver uddybet på et henvisningsmøde i begyndelsen af anbringelsen. Ved mødet deltager barn og forældre, familiens sagsbehandler og andre, der kender barnet og familien godt. På henvisningsmødet taler vi især om barnets ressourcer og positive træk.

Konsultationer

En til to gange om året er der en ’konsultation’. Her snakker barn, forældre, kontaktpædagog, klasselærer, skolepædagog og familiebehandler sammen om, hvordan forløbet udvikler sig. Sammen bliver der også udviklet nye idéer og overvejet ideer til nye måder at klare problemerne på.

Skole-hjem samarbejde

Udover skolens informationer til konsultationerne, er der en årlig samtale på skolen. Til samtalen viser klasselærer og skolepædagog de ting barnet har lavet frem til forældrene, og fortæller om barnet individuelle ’elevplan’.

Opfølgningsmøde med forvaltningen

To gange om året holder forældre og forvaltning ”opfølgningsmøde”. Ved mødet bliver det vurderet om anbringelsen stadig giver mening, og om der sker den ønskede udvikling. Fra Dalgaarden deltager familiebehandleren i dette møde.

Intranet

Brugernavn Adgangskode