Inddragelse og samarbejde

Samarbejdet planlægger vi sammen med de enkelte forældre, så det sker ud fra deres og barnets behov.

Vi gør os umage for at orientere forældrene løbende i den tid det enkelte barnet er her. Vi giver besked om de ting, der sker med barnet – både det glædelige og det vanskelige. Kontaktpædagogen ringer regelmæssigt for at fortælle om hverdagen herude.

Desuden bliver forældrene inddraget i mange beslutninger og praktiske opgaver i forhold til deres børn. Hvis de har tid og mulighed, kan de f.eks. følge børnene til læge eller tandlæge, eller de kan gå med børnene ud at købe tøj.

Dalgaarden har i løbet af året forskellige større arrangementer, hvor forældre, søskende og bedsteforældre bliver inviteret. Husene har ’forældrecafeer’ med middagsmad og forskellige hyggelige eller underholdende programmer.

Intranet

Brugernavn Adgangskode