Forældresamarbejde

Børn og unge hører følelsesmæssigt sammen med deres familier. Også selvom de i en periode bor et andet sted. Selvom vi på Dalgaarden forsøger at imødekomme det enkelte barns behov, er den følelsesmæssige tilknytning til deres egen familie vigtigst. Det er den tilknytning, der bliver ved med at være afgørende for barnets udvikling.

På Dalgaarden lægger vi stor vægt på at have en god og tæt kontakt til børnenes forældre og søskende. Det betyder meget for børnene, at vi voksne på Dalgaarden og den enkeltes familie arbejder sammen. Børnene skal kunne føle, at vi respekterer hinanden og hjælper hinanden, så de undgår at komme i en loyalitetskonflikt.
Samtidig har I som forældre en viden om deres barn, som vi kan have stor gavn af i vores arbejde.

Vi ved også, at hvis alle de voksne, der omgiver jeres barn, hjælpes med at trække i samme retning, udvikler børnene sig hurtigst. Det giver samtidig den største sikkerhed for, at resultatet af opholdet varer ved – også efter barnet er udskrevet.

Weekends

Vi synes, at det er vigtigt at børn og unge bevarer en tæt kontakt til deres familier, også mens de bor på Dalgaarden. Mange børn er derfor hjemme på weekend og en del af ferierne. Nogle børn kan af forskellige grunde ikke komme hjem på weekend. Dalgaarden er derfor åben 365 dage om året.

Intranet

Brugernavn Adgangskode