Personalet

I hvert hus arbejder

7 - 9 pædagoger og 1 husassistent

I skolen arbejder

1 skoleleder, 10 lærere, 3 skolepædagoger og rengøringsassistenter der gør rent om morgenen.

I hovedbygningen arbejder

1 psykolog, 3 socialrådgivere, 1 regnskabsfører, 2 sekretærer, 1 stedfortræder  og 1 forstander

I praktisk personale arbejder

1 køkkenleder, 2 køkkenassistenter, 1 assistent til tøjvask, 1 pedel

Intranet

Brugernavn Adgangskode