Skolens klasser og fag

Dalgaardens skole har små klasser. I hver klasse er der 5-7 elever, 1 lærer og en skolepædagog. Alle klasser har et fællesrum og et eller to mindre rum, hvor der er arbejdsro. I klassen sider du ved dit eget bord. I sidder med ryggen til hinanden for ikke at forstyrre hinanden. Der er computere og netadgang i alle klasser.

”Jeg er meget glad for min IT-rygsæk, fordi den har programmer, der hjælper mig til at lære at læse”

De fleste af ugens timer foregår inde i klassen med de samme voksne. Men der er også meget små ’modulhold’, hvor I arbejder koncentreret med et enkelt emne – f.eks. stavning eller tegnsætning, engelsk eller et orienteringsfag. Fag som natur og teknik, sammenspil eller sløjd findes også som modulfag.

”Det er godt med modulfag, fordi vi er så få på holdet. Jeg har haft engelsk, og jeg synes, jeg har lært så meget, at jeg turde tale med en amerikaner på mit fodboldhold”

På Dalgaardens skole får du undervisning i de fleste af folkeskolens fag – både boglige, musiske og kreative. Nogle fag – som dansk og matematik - er på skemaet næsten hver dag. Lærerne udvælger de bøger og opgaver, der passer bedst til det, du allerede kan.

Når du starter i skolen arbejder du mest med de fag, du er god til. Senere får du hjælp til de fag, du har lidt sværere ved.

Intranet

Brugernavn Adgangskode